Ucetni zaverku rozpoctove jednotky tvori

Železnice v usnesení o DPH začínají od 1. 1. 2015 bránit pokladny jako závazný prvek tvořící platformu pro vypořádání operací. Ne každá osoba provozující obchodní kampaň však musí být takovou pokladnou.

Propuštění z důvodu držení pokladnyPokladny nejsou potřebné k úspěchu lidí, jejichž roční obrat nepřesahuje 20 000 PLN, zatímco povinnost mít hotovost se vztahuje pouze na společnosti, které způsobují prodej finančním subjektům a farmářům. Současně musí společnosti, které se zavázaly k provádění vypořádání s použitím registračních pokladen, zaznamenávat veškeré transakce, ke kterým došlo po zakoupení registrační pokladny. A společnosti, které v pořadí roku překročily částku 20 000 PLN, by měly začít zaznamenávat své zisky pomocí pokladny po 2 měsících a očekávat datum, kdy překročí uvedený limit. Finanční svazy také nemusí mít podniky provozující vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby.Pomoc při nákupu hotovostiNákup pokladny je několik set zlotých, ale podnikatel, který si koupí pokladnu, může vytvořit až 90% kupní hodnoty pro krizi, avšak srážka nesmí překročit 700 zlotých. Za účelem získání takového odpočtu musí podnikatel, který si pokladnu koupil, předložit do svého daňového úřadu písemné oznámení o používání pokladny před jejím přijetím, se specifickým umístěním pokladny s dokladem o koupi a certifikátem o splnění požadavků na záznamová zařízení společně daňového zákona o DPH. Slevu poskytnutou na nákup pokladny je však možné ztratit, pokud není pokladna opravena. V souladu se zákonem by měly být zařízení, která registrují prodej, prováděna v odborném servisu nejméně jednou za 25 měsíců.Je zavedena fiskální pokladna a povinnost uchovávat kopie vydaných příjmů (po dobu 2 let a denních, týdenních a měsíčních zpráv (po dobu 5 let od konce účetního roku, ve kterém byly vydány. Samozřejmě, že pokladník je povinen vydávat zákazníkům originální účtenky.