Svitidla odolna proti vybuchu rem

Označení EX je jedinečné označení ochrany proti výbuchu, které se používá pro zařízení a ochranné systémy nebo jejich součásti a součásti.

Naturalisan

V systému s četnými rozdíly ve směru bezpečnosti na konci Evropské unie bylo vydáno stanovisko ke sjednocení důležitých hodnot v jednom členském státě. Jednotné právní předpisy vedly k mnohem příjemnějšímu a silnějšímu pohybu zboží mezi zeměmi EU. Takto se to nazývá Nová směrnice o řešení, která se představila jako klíčové řešení zlepšující spolupráci mezi členskými státy.Pro potenciálně výbušné oblasti a zařízení, která se v těchto oblastech uvádějí do praxe, je třeba zmínit dvě základní směrnice ATEX (z francouzského jazyka používajícího atmosféru v atmosféře:- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9 / EU ATEX95 (ze dne 23.03.1994 v rámci sjednocení právních předpisů členských států týkajících se zařízení, strojů a ochranných systémů, které se uvádějí do praxe v potenciálně výbušných oblastech,- směrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999, kterou se upravují minimální přání v rámci ochrany a bezpečnosti zaměstnanců zaměstnaných na místech, kde může dojít k atmosféře s nebezpečím výbuchu.Všechny misky EX by měly být dokonale označeny a podrobeny řadě testů, které na konci odstraní všechny závady továrny. Směrnice Evropské unie, které jsme dostali v roce 2003, přísně znamenají a specifikují zásady práce a pojmenování tohoto typu zařízení.Najdete zde hodně o Atexu.