Psychika dvouleteho ditete

V podmínkách prachového ovzduší u látek, které představují nebezpečí výbuchu, je užitečné ošetřovat zařízení s certifikací a konstrukcí ATEX navrženou a zpracovanou v souladu s informacemi ATEX nezbytnými na konci EU.

Při práci, v podmínkách poprášení práškovými barvami, jemným uhlím nebo prachem organického původu (např. Dřevo, je nutné provést odpovídající odstranění prachu. Efektivní odprášení ATEX (atex odprašování prachu úspěšně eliminuje většinu hrozeb, ale pro plnou účinnost je užitečné předložit řádně propracovaná a možná dobrá technologická, technologická a procedurální řešení. Takže jaká řešení?

ATEX odprášení v podnikáníV provozu je odprášení ATEX (společně s evropskými směrnicemi omezeno na:- použití místních výfukových plynů, které by měly být umístěny v blízkosti zdrojů emitujících potenciálně výbušné znečišťující látky, extraktory jsou samonosné zbraně, průmyslové kukly nebo speciální stěrky,- pravidelné vysávání povrchů, na nichž se vytvářejí prachové shluky (jako důkaz kolem obráběcích strojů, by průmyslové vysavače měly být v posledním smyslu,- dobré uzemnění pracovních nástrojů a individuální instalace na odstranění prachu, protože může stále způsobovat elektrostatické náboje - uzemnění tomuto kroku zabraňuje,- správná konstrukce kanálů pro odsávání prachu a zakrytí proti erozi,- používání ventilátorů, filtrů a odprašovacích nástrojů navržených v souladu s informacemi ATEX as použitím příslušných certifikátů.Pro maximální možnou ochranu před výbuchem by měly být odprašovací systémy ATEX dovybaveny hasicími (požárními a / nebo požárními sestavami uvnitř samotných zařízení.