Odpraseni v prumyslu

Směrnice ATEX se zavazuje zajistit volný pohyb produktů, které jsou obsaženy v ustanoveních tohoto materiálu v Evropské unii. Kromě toho dosahuje minimalizace a tím i eliminace rizika používání zařízení nebo ochranných metod v oblastech s nebezpečím výbuchu, a která zařízení nebo metody nejsou přizpůsobeny poslednímu.

Směrnice definuje základní požadavky atex ve směru bezpečnosti a ochrany zdraví ve výbušných oblastech. Tato přání jsou primárně používána lidmi pro potenciální zdroje, které mohou způsobit vznícení nástrojů v potenciálně výbušných oblastech. Současně přechází k ochranným systémům, které se během výbuchu vytvářejí automaticky. Činnost těchto ochranných stylů je primárně jako nejrychlejší zastavení výbuchu nebo omezení účinků jeho šíření. Požadavky Atex jsou kombinovány se zabezpečovacím zařízením současně. Přístroj také obsahuje na soupravě bezpečnou existenci zařízení a nezávislých ochranných systémů, které se seznámí v oblasti ohrožené touto explozí. Požadavky Atex současně zajišťují součásti a komponenty, které nejsou ve vzhledu, aby vykonávaly nezávislé funkce. Jsou vždy důležité především proto, že spadají do bezpečí zařízení i ochranných stylů.V celé Evropské unii mohou být na trh uváděny pouze výrobky, které jsou zahrnuty do požadavků směrnice o nových řešeních a které vyhovují potřebám těchto lidí.Ustanovení směrnice ATEX se vztahují na zcela nové výrobky, které jsou organizovány poprvé. Jsou to jak výrobky vyráběné v Evropské unii, tak výrobky dovážené do Evropské unie.Směrnice ATEX zahrnuje:- nové výrobky vyrobené v EU,- „jako nové“ výrobky,- nové nebo použité výrobky dovážené ze zemí mimo Evropskou unii,- moderní výrobky také „jako ostatní“ označené osobou, která není jejich jediným výrobcem.