Betonovy prach

https://gh-b.eu/cz/

V podniku, kde jsou prach, kapaliny, plyny nebo hořlavé páry, ale neexistují žádné určené zóny, které by mohly být potenciálně výbušné, by měl být neprodleně vypracován obsáhlý dokument nazvaný posouzení nebezpečí výbuchu.Je třeba si uvědomit, že povinností zaměstnavatele je přizpůsobit zóny nebezpečí výbuchu.

Kromě toho v zásadě odstavce 37. 1. Vyhláška ministra národních věcí a ochrany ze dne 7. června 2010 v případě požární ochrany budov, ostatních stavebních konstrukcí a oblastí (zákon č. 10.109.719, také v budovách, i když jsou samostatně v těsných oblastech, kde se vyrábějí, skladují, skladují nebo skladují hořlavé materiály nebo kde lze hledat směsi, které by mohly způsobit výbuch, se provede posouzení rizika výbuchu.Při současném hodnocení je naprosto nezbytné označit místnosti, které jsou potenciálně výbušné. V interiérech a externích prostorech musí být stanoveny vhodné oblasti s nebezpečím výbuchu. Měla by být vypracována grafická dokumentace obsahující klasifikaci a faktory, které mohou způsobit výbuch.

Posouzení rizika výbuchu by mělo být navrženo v souladu s platnými evropskými normami, mezi něž patří:• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbušné atmosféry. Prevence výbuchu a ochrana proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbušné atmosféry - Klasifikace prostoru - Výbušné atmosféry.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbušné atmosféry.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hořlavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítě. Hodnocení a tvorba zón nebezpečí výbuchu.• PN-EN 6079-10-14 „Výbušné atmosféry - návrh, výběr a montáž elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 „Výbušné atmosféry - Vlastnosti materiálů týkající se klasifikace plynů a par - Metody otázek a tabulkové informace“• PN-EN 50272-3: 2007 „Požadavky na zabezpečení a instalaci sekundárních baterií.,